ÅTERANVÄNDNING

we will TAKE BACK the world

DEN STORA PLASTUTMANINGEN I DANMARK OCH I VÄRLDEN

 

De 2 stora utmaningarna:

Utmaning: Plastfibrer från engångsmasker stör i luftvägarna

Många ansiktsmasker kan potentiellt vara farliga eftersom de släpper ut mikroskopiska lösa plastfibrer som kan komma in i våra luftvägar. Idag bär vi ofta ansiktsmasker i många timmar och det skapar många besvär. Konsekvenserna av att andas in plastfibrer kan vara enorma.

Plaststøv fra typisk Type IIR mundbind

Lösning: Dammsug ansiktsmaskorna 8 gånger under produktionen

GMAF Circular Medico dammsuger ansiktsmaskorna 8 gånger under produktionen för att säkerställa att lösa plastfibrer inte stör luftvägarna. GMAF Circular Medico är det enda företaget i världen som har denna teknologi. Genom dammsugningen avlägsnas de lösa plastpartiklarna så att de inte hamnar i luftvägarna senare.

Våra typ IIR-ansiktsmasker rekommenderas också av Asthma Allergy Nordic (Den Blå Kransen) eller är tillverkade av astma- och allergivänliga material.

Utmaning: Munskydd och andra plastprodukter som tidsinställda miljöbomber

Munskydd ligger på gator och vägar och sprider giftiga ämnen i miljön. Det kan få enorma miljömässiga konsekvenser. Munskydd och andra plastprodukter bryts inte ner biologiskt, men små plastfragment slits ner av vind och väder. Dessa små fragment sprids i ekosystemet och kan tas upp av djur, växter och människor. Ett munskydd släpper ut mer mikroplaster än en plastpåse. Plastfragment kan innehålla kemikalier och biologiska ämnen som bisfenol A, tungmetaller med mera. Under en pandemi som Corona använder vi 5 miljoner munskydd per dag i Danmark och 3 miljoner munskydd per minut över hela världen.

Lösning: TAKE BACK

GMAF Circular Medico har utvecklat en helt speciell cirkulär lösning för återvinning av skyddsutrustning, inklusive munskydd. GMAF Circular kan återvinna upp till 98% av produkten i vår TAKE BACK-lösning.

Våra 6 cirkulära steg för TAKE BACK

1. Nytt cirkulerat råmaterial för maskproduktionen

Vi har teknologin för att återanvända våra produkter genom smältsortering, där vi sorterar ut eventuella rester. Resterna förbränns för fjärrvärme och det återstående polypropylenmaterialet omvandlas till granulatkulor som återanvänds i produktionen. Vi har en CO2-minskning på upp till 70% genom mindre förbränning och inga problematiska miljöämnen.

2. Produktion av PP Spunbund och meltblown-material

Nu kan nya produkter tillverkas av det återvunna polypropylenmaterialet.

3. Tillverkning av typ IIR-masker i Randers

Produktionen påbörjas.

​​​​4. Insamling och UV-behandling av typ IIR-masker

Alla produkter samlas in i våra vita transportlådor och är redo att skickas tillbaka.

Efter användning tas masken av och kastas i våra gula returbehållare. UV-ljuset förhindrar farlig smittspridning och munskyddet dekontamineras i 1/10 sekund för virus och bakterier. Metoden har testats och godkänts av DTU Fotonik på Risø.

5. Säker returlogistik utan kontaminering

Produkten är inte längre farligt avfall och hämtas säkert av vår fraktfirma. Transportlådan skickas tillbaka till produktionen i Randers.

6. Desinfektion och kvalificering av produktmaterial

Vid ankomst till produktionen i Randers genomförs ytterligare en desinfektion och kvalificering av materialet. Vårt material återanvänds 4 gånger, eftersom detta är det maximala antalet för att materialet ska behålla sin höga kvalitet.

Produktionen i Randers

  • Högproduktionsanläggning med hög hastighet där vi producerar 500.000 ansiktsmasker per dag.
  • Vår produktionsanläggning är belägen i en separat s.k. clean room, vilket garanterar att det inte sker någon kontaminering av den slutliga produkten.
  • Vid inspektion används rockar, handskar och hårnät. Detta är inte ett krav från Läkemedelsverket, men vi strävar efter en mycket hög nivå av kontamineringssäkerhet i produktionen.
  • Produktionsanläggningen körs även i ett slutet system, och när råvarurullarna har satts på plats finns det ingen mänsklig kontakt med materialet förrän de färdiga ansiktsmaskerna är förpackade i plastpåsar eller i färdiga askar.
  • Den 20 meter långa och 20 ton tunga högteknologiska ansiktsmaskmaskinen garanterar engångsmasker av hög kvalitet och ingår även i vår cirkulära strategi för återanvändning av materialet från våra engångsmasker.

Material

Vi har extremt höga krav på kvaliteten av materialen som används i vår produktion av operationsmasker/munskydd. Dessutom strävar vi efter att minska CO2-utsläppen genom kortare transporttider, vilket är anledningen till att alla våra underleverantörer är från norra Europa.

Våra material har testats och kartlagts av Astma-Allergi Danmark, allt från råvaran till kombinationen i den färdiga produkten. Vi är stolta över att vara rekommenderade av Asthma Allergy Nordic, där Astma-Allergi Danmark ingår. Därför kan vi med bevis säga att vi levererar munskydd av högsta kvalitet, som dessutom är tillverkade av återvinningsbara material.